Aktivnosti

Projekt ML-REPAIR želi doprinijeti održivom ekološkom rastu turističkih i ribolovnih aktivnosti u Jadranskom moru učinkovitim pristupom i aktivnostima koje dugoročno mogu utjecati na smanjinje otpada u Jadranskom moru i ujedno poboljšati kvalitetu okoliša i života.

Predviđeni rezultati će se ostvariti provođenjem specifičnih aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti o morskom otpadu koji dolazi s kopna odbačen od strane turista i lokalnog stanovništva, te provođenjem aktivnosti kvantitativnog uklanjanja antropskih krhotina nakupljenih na morskom dnu nastalih tijekom ribolovnih aktivnosti na području jadranskog obalnog područja, naravno sve slijedeći dobre prakse zaštite okoliša.

Inovativna rješenja kao što su alati za testiranje (FFL ISM) i tehnologije (REPAIR App) pomoći će ciljanim skupinama i donositeljima odluka da u kratkom roku učinkovito pristupe izazovima smanjenja otpada u moru (ML).

Projekt će rezultirati boljom među-državnom suradnjom naučno-istraživačkog sektora i lokalnih akcijskih skupina za ribolov (FLAG).


Specifični cilj 1

Educiranje i podizanje svijesti turista i lokalnih zajednica, širenjem aktivnosti dobrih praksi za smanjenje i prevenciju otpada u moru

Jedna od aktivnosti projekta je sveobuhvatna prekogranična kampanju s ciljem smanjenja i prevencijom nastajanja novog morskog otpada (ML-a) informiranjem, edukacijom i podizanjem svijesti, te širenjem i usvajanjem dobrih praksi od strane ciljnih skupina kojima je kampanja namijenjena. Kampanja će se provoditi s turistima i u lokalnim zajednicama.

Edukativni pristup za odgovorno ponašanje stanovnika obalnih područja biti će popraćen i informacijama o otpadu dobivenih od znanstveno-istraživačkih institucija te će obuhvatiti i preporuke ribara. Svakako će se preporučiti i važne promjene u ponašanju turista i lokalnog stanovništva koje bi mogle pomoći u rješavanju problema otpada u moru. 

Specifični cilj 2, Smanjenje legla otpada na jadranskom morskom dnu uključivanjem ribarstva i FLAG-ova

Morsko dno je "skriveni" izvor mikroplastike. Namjenske akcije čišćenja u ovom odjeljku su vrlo skupe i dugotrajne, ali ribolovci tijekom vlastitih aktivnosti mogu "izloviti" značajne količine otpada u moru uhvaćenog u mreže zajedno s ribom i drugim jestivim morskim organizmima. Drugi cilj projekta je poboljšati napor uložen tijekom DFG-a na prikupljanju ML-a s morskog dna uz pomoć ribara. Tako će se kroz projektne aktivnosti prikupuiti podaci o količinama, distribuciji, tipologiji, polimernom sastavu i uvjetima razgradnje kako bi se kreatorima politika i znanstvenicima pružile korisne informacije o potencijalnim izvorima, procesima disperzije i stvaranja mikroplastike. Uključivanje sektora ribarstva i lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAGs) u ove znanstvene aktivnosti povezane s nadzorom morskog otpada stvorit će pozitivnu dvosmjernu komunikaciju između znanstvenika i ribarskog sektora, što će pomoći razvoju daljnjih zajedničkih politika i inicijativa koje se odnose na more okoliš upravljanje.

Specifični cilj 3 ima za cilj razvijanje i testiranje inovativnih pristupa i alata za rješavanje problema otpada u moru

Karta statusa provedbe FfL-a trebala bi biti pomoćno sredstvo odlučivanja za donositelje politika i vlasti na nacionalnoj i regionalnoj razini, koji će izvijestiti o statusu svih inicijativa FFL duž jadranske obale Italije i Hrvatske: postojeće relevantno zakonodavstvo, administrativna i / ili zakonodavna pitanja, logističke barijere i usvojena / testirana rješenja detaljno će se analizirati i uspoređivati za procjenu. 

Projekt će razviti i testirati Android aplikaciju za prikupljanje podataka o prikupljenom morskom otpadu putem tableta ili pametnih telefona. Aplikacija treba olakšati unos podataka ribarima tijekom ribolova na brodu te će omogućiti snimanje ML-a prikupljenih za daljnja detaljna izvanmrežna vizualna procjena, snimanje slika i prikupljanje podataka. 

Projekt će također pružiti i detaljne informacije o tipologijama i količinama prikupljenog otpada iz mora tijekom aktivnosti FfL-a u obliku znanstvenih izvještaja. 

Ovo će se predložiti kao sredstvo donositeljima odluka, predloženo kao protokol karakterizacije, za buduće planiranje gospodarenja ovom posebnom kategorijom otpada, također s obzirom na procjenu i proučavanje njegovog potencijalnog ulaska u ciklus recikliranja gradskog ili industrijskog otpada.

ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.