Naši partneri

Ca’ Foscari University of Venice

Ca’ Foscari Sveučilište u Veneciji, osnovano 1868. godine kao Kraljevsko poslovno učilište, srednja je javna akademska ustanova koja se trenutno fokusira na 4 glavne istraživačke aktivnosti i nastavna područja (ekonomija, humanističke znanosti, jezici i znanosti). Ca´ Foscari surađuje s nacionalnim i međunarodnim udruženjima i institucijama na suradnji u znanstvenim informacijama, podučavanju i istraživanju. UniVe laboratorij za karakterizaciju materijala (LCM) uključen je od 2013. u nacionalne i europske projekte koji se odnose na novi problem morskog legla, posebno usredotočen na Jadransko more, kao u okviru europskog IPA-jadranskog projekta DefishGear (www.defishgear.net), o morskom otpadu i upravljanju ribolovnim alatima. LCM istraživanja usredotočena su na spektroskopske studije na materijalima iz uzoraka okoliša i kulturne baštine, uglavnom na njihovu karakterizaciju i promjene. Pored toga, LCM koristi HR metode snimanja za dokumentiranje i u znanstvene svrhe kako bi omogućio komplementarni pristup određivanju kemije. Stečeno iskustvo omogućava LCM-u da se detaljno bavi ekološkim ponašanjem legla na bazi polimera u smislu fragmentacije, degradacije i difuzije.


ISPRA

ISPRA je talijanski institut za zaštitu okoliša i istraživanja pod budnošću ministra zaštite okoliša, teritorija i mora. ISPRA djeluje u sustavu agencija za zaštitu okoliša, a trenutno ih čini 20 regionalnih i 2 pokrajinske agencije. 

Glavna područja intervencije ISPRE obuhvaćaju: prikupljanje i potvrđivanje podataka o okolišu, suradnja s međunarodnim organizacijama kao što su Europska komisija, Europska agencija za okoliš (ISPRA je nacionalno žarište EIONET-a), EUROSTAT-a i tijela UN-a, posebno s UNEP-om; istraživačke i tehničke smjernice o pitanjima zaštite okoliša; studije i aktivnosti koje podržavaju procjenu utjecaja na okoliš. 

ISPRA aktivno pridonosi provedbi nekoliko EU direktiva, kao što su Okvirna direktiva o vodama (2000/60 / EZ) i Morska strategija (2008/56 / EZ), kao član odbora i radnih skupina na nacionalnoj i europskoj razini, ISPRA je partner IPA Adriatic DeFishGear projekta (ETC 2007 - 2013), koji provodi pilot aktivnosti Ribolov za otpatke, nadgledanje zapuštenih ribolovnih alata na mjestu Natura2000, komunikacijske kampanje i kampanje za podizanje svijesti s ribarima, znanstvenicima i drugim dionicima. 


M.A.R.E Cooperative

M.A.R.E. ribarska zadruga je osnovana 1995. godine na inicijativu grupe biologa koji su dijelili veliko zanimanje za radne aktivnosti vezane uz more i usku povezanost sa svijetom ribarstva i akvakulture. Ova je skupina biologa otkrila mogućnost zaposlenja u razvoju ova dva sektora iu znanstvenim istraživanjima koja su s njima povezana.

Danas M.A.R.E. je istraživački centar za tehnološke inovacije u ribarstvu i akvakulturi, a također i servisni centar povezan s vladinim institucijama, kooperativnim svijetom, javnim istraživačkim zavodima, europskim projektima i europskim financiranjem (FEAMP / FLAG).

Nedavno je M.A.R.E. sudjelovao je kao partner u nekim važnim europskim projektima vezanim uz okoliš i pomorsku sigurnost kao "Ecosea", "Safe ribolov" i "EcoFilm_SHELLFISHING". M.A.R.E. također sudjelovao u projektu „DeFishGear“ u 2016. godini.


Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR)

Institut za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da  su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi veoma kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju  temeljna znanstvena istraživanja,  koja se najvećim dijelom provode kroz znanstvene projekte trajne  istraživačke djelatnosti financirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.  Cilj  ovih istraživanja  je proširenje spoznaja o strukturi  različitih biljnih i životinjskih populacija  u Jadranu, kao i njihovom odnosu  prema raznim abiotskim  i biotskim čimbenicima  važnim za  uravnoteženost jadranskog ekosustava, te definiranje međuovisnosti obala–otvoreno more, kako bi se prepoznale moguće promjene nastale uslijed klimatskih i antropogenih čimbenika. Također se istražuju  mehanizmi temeljnog djelovanja dinamike populacija, biologije i  ekologije morskih organizama, poglavito gospodarstveno najvažnijih ribljih vrsta i jestivih beskralježnjaka (rakovi i glavonošci), u cilju  da se  odredi biološki prihvatljiva razina njihova iskorištavanja.


JU RERA S.D.

RERA S.D. je regionalna razvojna agencija koju je osnovala Splitsko-dalmatinska županija (tijelo regionalne samouprave) za pripremu i provedbu projekata vezanih za regionalni razvoj. RERA SD sudjeluje u projektima iz različitih područja poput turizma, ribarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša i prirode, strukovnog obrazovanja, energetske učinkovitosti itd. Kao interdisciplinarna institucija, RERA SD usko surađuje sa sveučilištima i drugim znanstvenim i istraživačkim institucijama.

RERA SD uključena je u nekoliko transnacionalnih i prekograničnih projekata i uglavnom se bavi projektnim aktivnostima vezanim za kapitalizaciju i održivost. Kao takva, RERA SD ima veliko iskustvo i znanje o širenju rezultata projekta prema kreatorima politika i olakšava proces uključivanja rezultata i inicijativa u regionalno i nacionalno zakonodavstvo. RERA SD ne obavlja gospodarske aktivnosti na tržištu,uglavnom se provode aktivnosti u okviru EU, te regionalnih i nacionalnih programa i projekata.

Glavna kompetencija koje želimo istaknuti za ovaj projekt je iskustvo iz projekta DFG u kojem smo aktivno sudjelovali kao projektni partner. Jedan od zadataka bila je  procjena stanja u svih 7 uključenih država u projekt te izrada preporuka za relevantna ministarstva u području okoliša i pomorske industrije. Rezultat projekta je predstavljanje prakse, a neke aktivnosti i preporuke su uključene i u Nacionalno zakonodavstvo (kao što je praksa "Fishing for Litter").


Udruga Sunce

Udrugu Sunce osnovala je 1998. grupa splitskih intelektualaca kao odgovor na rastuću potrebu za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja za pitanja okoliša i zaštitu prirode.

Danas je Sunce na nacionalnoj i međunarodnoj razini poznata kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj s opredjeljenjem za povećanje standarda i poboljšanja okoliša i zaštite prirode, poticanje sudjelovanja javnosti i zagovaranje za stvaranje odgovorno društvo.

Misija udruge Sunce je aktivno pridonijeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode kroz potporu sudjelovanju javnosti, edukaciju javnosti u svrhu promjene vrijednosti i ponašanja, istraživanje u svrhu stvaranja pozadina i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije akcije, te odgovorne metode upravljanja, temeljeno na održivom razvoju.

Udruga Sunce prepoznat je partner građanima, državnim institucijama i znanstvenoj zajednici u zaštiti prirode i okoliša i promociji održivog razvoja.


SlowVenice network - Limosa

Limosa je tvrtka koja već trideset godina djeluje na području održivog turizma, obrazovanja o očuvanju okoliša, istraživanja i održivog upravljanja prirodom. U 2014. postali smo putnička agencija – turoperator.

SlowVenice je brand pod kojom nudimo obilazak Venecije i lagune temeljeni na načelima ekološke i društvene održivosti.

Limosa Tour Operator vodeća je tvrtka u mreži SlowVenice - mreži lokalnih turističkih poduzeća. Rado ćemo vam ponuditi naš takozvani „slow holliday“, drugačiju vrstu odmora gdje se načela autentičnosti i održivosti kombiniraju s lokalnom kulturom i tradicijom.

Mi vam možemo osigurati smještaj u dobro opremljenim objektima sa izuzetno pažljivim gostoprimstvom koji se nalaze na nevjerojatno lijepim mjestima a pogodnim za obilazak područja; autentičnu gastronomsku ponudu baziranu na lokalnoj tradiciji i proizvodima; tradicionalni ili moderni praktični brodski najam, najam bicikla i tehničku podršku za sve (od vrlo mladog do ozbiljnog sportskog biciklista). Nudimo i posebne sadržaje za osobe s invaliditetom. Doživite agroturizam, posjetite poljoprivredne obrazovne centre, specijalno područje uzgoja ribe u Veneciji, venecijanske vile ... Posjetite mjesta u kojima možete uživati u jedinstvenom iskustvu i istinskom uzbuđenju. Tu je i naš tim stručnih lokalnih ekoloških vodiča s edukacijskim vještinama, kako bi udovoljili potrebama naših mlađih gostiju.


ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.