Ciljevi projekta

Probuditi svijest lokalnog stanovništva i mlađe populacije o morskom otpadu i stanju, te prihvaćanje i razvijanje dobre prakse za spriječavanje nastanka novog i reduciranje postojećeg morskog i obalnog otpada.

Niti jedno rješenje  za smanjenje morskog otpada ne može se realizirati bez uključivanja onih koji žive ili imaju koristi od kopnenih i obalnih područja. Stoga je jedan od specifičnih ciljeva projekta razviti sveobuhvatnu prekograničnu kampanju s ciljem smanjenja proizvodnje i disperzije morskog otpada informiranjem, edukacijom i podizanjem svijesti odabranim ciljnim skupinama, kao i širenjem usvajanja dobrih praksi.

Kampanja će se pozabaviti turistima i lokalnim zajednicama, s posebnim osvrtom na stanovništvo u dobi odrastanja- na djecu, jačajući razumijevanje pitanja morskog otpada i angažmanom spomenutih u provedbi učinkovitih rješenja. Edukativni pristup za odgovorno ponašanje u obalnom području, znanstveno razvijen, pružit će značajne promjene u ponašanju koje će pomoći u rješavanju pitanja reduciranja i spriječavanja morskog otpada.

Smanjiti morski otpad u Jadranu uključivanjem ribarskog sektora i osigurati inovativne alate koji će podržati implementaciju Fishing-for-Litter  prakse i prikupljanja podataka

Jadransko more je kao što smo već objasnili jako ranjiv na onečišćenje i kao takav jedan od glavnih mjesta nakupljanja morskog otpada u moru djelujući i kao sekundarni izvor za druga okruženja i kao "skriveni" izvor mikroplastike. Namjenski postupci čišćenja su vrlo skupi i dugotrajni, ali ribari tijekom vlastitih aktivnosti mogu utjecati jer zajedno s ribom i drugim jestivim morskim organizmima mogu „upecati“ i morski otpad. Tako je drugi specifični cilj projekta ML-REPAIR poboljšati napore ostvarene tijekom projekta DeFisfGear prikupljanjem morskog otpada s morskog dna uz pomoć ribara. Registirati će se izabilježiti podaci o količinama, distribuciji, tipologiji, polimernom sastavu i uvjetima degradacije kako bi se korisnicima politike i znanstvenicima pružilo korisne informacije o potencijalnim izvorima, disperziji i procesima proizvodnje mikroplastike.

Uključivanje sektora ribarstva i lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG) u ove znanstvene aktivnosti vezane uz praćenje morskog okoliša stvorit će pozitivnu dvosmjernu komunikaciju između znanstvenika i proizvodnih sektora, što će pomoći razvoju daljnjih zajedničkih politika i inicijativa vezanih za upravljanje morskim okolišem.

Tako ćemo postići i treći specifični cilj projekta - razvijanje i testiranje inovativnih pristupa i alata za rješavanje pitanja vezanih morski otpad.

Karta statusa provedbe projekta Fishing-for-Litter  predstavlja potporni alat za donositelje odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini koji će izvještavati o statusu svih inicijativa projekta na jadranskoj obali Italije i Hrvatske: pfostojeći relevantni zakoni, upravni i / ili zakonodavni brige, logističke barijere i usvojena / testirana rješenja bit će detaljno analizirana i uspoređena na evaluaciju. Projekt će također razviti i testirati user-friendly aplikaciju za Android koja će biti jednostavna za korištenje a ribari će kroz aplikaciju moći na licu mjesta unositi podatke i fotografije koji će se dalje obrađivati i offline. Tako će projekt pružiti detaljne informacije o tipologijama i količinima prikupljenog morskog otpada tijekom aktivnosti Fishing for Litter u obliku znanstvenih izvješća, a time i osigurati dodatni alat donositeljima odluka, predloženih kao protokol o karakterizaciji, za buduće planiranje upravljanja ovom osebujnom kategorijom otpada, također u pogledu procjene i proučavanja njegovog mogućeg ulaska u ciklus recikliranja urbanog ili industrijskog otpada.

ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.