Ciljane skupine

Za potrebe učinkovite provedbe projekta ML-REPAIR definirane su iduće ciljane skupine:

  • Djeca i mladi, predškolske i školske dobi
  • Lokalne zajednice 
  • Tijela državne uprave 
  • LAG-ovi i FLAG-ovi 
  • Ribarske zadruge
  • Domaći i strani turisti


Mediji i prenositelji informacija

  •  lokalni mediji
  • nacionalni mediji
  • poslovni mediji
  • stručni i specijalizirani mediji
ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.