• ML-REPAIR

    Reducing and Preventing,
    an integrated Approach to Marine Litter
    Management in the Adriatic Sea

O projektu

ML-REPAIR

Jadransko more je polu-zatvoreni bazen s polaganim strujama, što ga čini ranjivim na onečišćenje. Morski otpad (eng. marine litter, ML) je definiran kao bilo kakav postojan, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal odbačen u morski i obalni okoliš. Prevladavajući dio morskog otpada sastoji se od plastičnih materijala. Konkretno, mikro-plastika predstavlja sve veći uzrok zabrinutosti za degradaciju morskog i obalnog ekosustava, što potencijalno ugrožava funkcionalnost samog ekosustava i smanjuje kvalitetu priobalnih voda za ribarenje (ribolovnu djelatnost) i turizam. Nadalje, u problematici morskog otpada već su poznati prekogranični efekti, s plutajućim morskim slojem otpada koji putuje bez obzira na državne/administrativne granice pojedine zemlje.


Vijesti i događaji

ML-REPAIR
REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea

Ova web stranica nastala je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovoran RERA SD i isti ni u kom slučaju ne odražava stavove Europske unije.

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.